İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Alüminyum ve zamaktan mamul, oto yedek parça üretimi konusunda faaliyet gösteren Teknokast Alüminyum ve Metal Sanayi olarak; tüm ürünlerimiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin her aşamasında ve tüm alanlarımızda, hammadde temininden ürün çıkışına ve ürünlerimizin müşterilere teslim edilmesine kadar geçen süre içerisinde insan ve çevre arasındaki ilişkileri düzenlemek ve bu ilişkiyi sürdürmeyi  sağlamak ana hedefimizdir.

Amacımız doğrultusunda yürürlükteki mevzuat, yasal düzenlemeler, müşteri şartları ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarını göz önünde bulundurarak ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak;

    • Çevre ve İSG konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getiririz,
    • Çevre ve İSG risklerini minimuma indirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen kişilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim faaliyetleri düzenleyerek bilinçlenmelerini sağlarız,
    • Eğitimli personelimizle birlikte doğru ve etkin bir atık yönetimini sağlayarak ve sürekli uygun teknolojiyi kullanarak çevreyi korur, böylece hava, su, toprak kalitesinde bozunmayı, kirlenmeyi önleriz ve doğal kaynakların tüketimini azaltırız,
    • Acil durumlar için gerekli tedbirleri önceden alarak acil durumlarda oluşacak riskleri önleriz,
    • Çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen kişilerin kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek amacıyla gerekli tedbirleri alarak riskleri önler ve kayıp iş zamanlarını azaltırız.


         Bu çalışmalarımız ile birlikte; Çevre ve isg performansını arttırmayı ve böylece yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirmeyi  sağlamayı taahhüt ederiz..

Kurulmuş olan TS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,  Otomotiv, İnşaat, Tekstil, Elektrik, Elektronik, Makine ve diğer sanayi alanlarında kullanılan Alüminyum ve Zamak hammaddesinden imal edilen enjeksiyon döküm parçaları üretimi faaliyetlerini ve bu faaliyetler ile ilgili tarafları ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini, iç ve dış hususları, uygunluk yükümlülüklerini ve aynı kapsam içinde bulunan bulunan çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler, stajyerler, firmanın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü ve firmanın komşuları kapsamaktadır. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uygunluk yükümlülüklerimiz FR.137 Uygunluğun Değerlendirilmesi Tablosu ile takip edilir.

 

 

                                                                                           teknocast3d 2